Situatie

Rechtsrijden

Als u als bestuurder op de weg rijdt, is de plaats op de weg zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg.

  • Tip

    In geval van twee rijstroken in dezelfde richting mag u als automobilist de linkerrijstrook gebruiken om in te halen. Blijf nooit onnodig links rijden.

  • Tip

    U mag naar het midden van de weg voorsorteren om links af te slaan.