Situatie

Zone belijning 30

Deze strepen geven aan dat u een gebied ingaat waar een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. In dit gebied zijn de kruisingen gelijkwaardig, dus zonder voorrangsborden en -tekens. Er zijn geen aparte fietspaden. Fietsers rijden op de rijbaan. Een 30km-zone is een verblijfsgebied binnen de bebouwde kom.

  • Tip
  • Tip

    Je bent in een zogenaamd verblijfsgebied. Houd rekening met andere weggebruikers.