377 resultaten

Zoek hier een verkeersbord of teken. Klik op een bord voor meer informatie.

Bebakening

BM01
Dit bord geeft de afrit van de autosnelweg aan. Je verlaat met het nemen van de afrit ook het snelwegennet.
BM02
Dit bord geeft de afrit van de weg aan.
BM03
Dit bord geeft de splitsing van een auto(snel)weg bij een knooppunt aan. Je verlaat het snelwegennet niet.
BM04
Dit bord geeft aan dat de vluchtstrook onderbroken is of smal.
BM05
Dit bord geeft aan dat er een korte invoegstrook is van minder dan 200 meter.
BM06
Dit bord geeft een (nood) vluchthaven aan. Je mag daar alleen in geval van nood parkeren of stilstaan.
BM08A
Dit bord staat langs een autosnelweg en geeft de maximum snelheid weer, het wegnummer, de zijde van de weg (rechts of links) en uw locatie in kilometers.
BM11
Op dit bord staan radiofrequenties waarop verkeersberichten geluisterd kunnen worden.

Bebouwde kom

H01B
Begin bebouwde kom.
H01C
Hier staat de plaatsnaam in de Nederlandse en Friese taal.
H02B
Einde bebouwde kom.
H02C
Einde bebouwde kom.

Bewegwijzering

BW206RE
Hier eindigt de uitwijkroute.
Snorfietsers op de rijbaan.
Dit verkeersbord waarschuwt automobilisten en ander verkeer dat snorfietsers op de rijbaan rijden.

Elektronische matrixsignalering

A03
Het elektronische bord geeft de maximum snelheid aan.
F09
Het elektronische bord geeft het einde aan van alle verboden en adviezen die op een elektronisch signaleringsbord zijn gegeven.

Gesloten-verklaring

C01
Deze weg mag in twee richtingen niet ingereden of gebruikt worden door alle bestuurders.
C02
Vanuit deze richting mogen bestuurders deze weg niet inrijden.
C03
Alleen vanuit deze richting mogen bestuurders deze weg inrijden.
C04
Eénrichtingsweg. Deze rijrichting is verplicht.
C05
Deze weg mag van twee richtingen ingereden worden.
C06
Je mag deze weg niet inrijden met een motorvoertuig op meer dan twee wielen.
C07
Je mag deze weg niet inrijden met een vrachtauto.
C07A
Je mag deze weg niet inrijden met een autobus.
C07B
Je mag deze weg niet inrijden met een autobus of vrachtauto.
C08
Je mag deze weg niet inrijden met een landbouwvoertuig met beperkte snelheid.
C09
Je mag deze weg niet inrijden als ruiter, met vee, met een wagen, landbouwverkeer, brommobiel, fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig.
C10
Je mag deze weg niet inrijden met een aanhangwagen.
C11
Je mag deze weg niet inrijden met een motorfiets.
C12
Je mag deze weg niet inrijden met een motorvoertuig.
C13
Je mag deze weg niet inrijden met een brom-, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor.
C14
Je mag deze weg niet inrijden met een fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor.
C15
Je mag deze weg niet inrijden met een fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig.
C16
Je mag deze weg niet in als voetganger.
C17
Je mag deze weg niet inrijden als je totale voertuig, inclusief lading, langer is dan aangegeven.
C18
Je mag deze weg niet inrijden als je voertuig breder is dan aangegeven.
C19
Je mag deze weg niet inrijden als je voertuig, inclusief lading, hoger is dan aangegeven.
C20
Je mag deze weg niet inrijden als de aslast van je voertuig hoger is dan aangegeven.
C21
Je mag deze weg niet inrijden als het totale gewicht van je totale voertuig hoger is dan aangegeven.
C22
Je mag deze weg niet inrijden als je bepaalde gevaarlijke stoffen vervoert.
C22A
Je mag deze weg niet inrijden als je diesel niet voldoet aan de gestelde milieueisen.
C22B
De gestelde milieueisen voor diesels zijn niet langer van kracht.
C23_01
De spitsstrook is open.
C23_02
De spitsstrook moet in de aangegeven richting worden vrijgemaakt.
C23_03
De spitsstrook eindigt.
E10(C07)
Je bevindt je in een zone waar je niet met een vrachtauto mag rijden.
E11(C07)
Einde van de zone waar je niet met een vrachtauto mag rijden.

Informatie

BEW21A
Grensbord met Nederland (EU-lidstaat).
BEW21B
Grensbord met Duitsland (EU-lidstaat).
BEW22
Overzichtsbord van algemene snelheden die in Nederland gelden.
BEW23
Welkom in Nederland.
L01
Dit bord geeft de hoogte van de onderdoorgang aan.
L02
Hier is een zebrapad
L03A
Hier is een tram/bushalte.
L03B
Hier is een bushalte.
L03C
Hier is een tramhalte.
L04_3B
Voorsorteren, de linker rijstrook splitst af en gaat naar links, de middelste rijstrook gaat alleen rechtdoor de rechterrijstrook is voor rechtdoor en rechtsaf.
L05
De linker rijstrook eindigt, voeg in naar rechts.
L06
De rechter rijstrook splitst af.
L07
Drie doorgaande rijstroken.
L08
Deze weg loopt dood.
L09
Deze weg gaat door, maar de eerste weg rechts loopt dood.
L10
Het verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven richting.
L11
Het verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook.
L12
Het verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook.
L13
Je nadert een tunnel die 17 km lang is.
L14
Je nadert een vluchthaven.
L15
Je nadert een vluchthaven met noodtelefoon en brandblusapparaat.
L19A
De dichtstbijzijnde uitgang is in de richting van de aangegeven pijl en op de aangegeven afstand.
L19B
De dichtstbijzijnde uitgang is in de richting van de aangegeven pijl en op de aangegeven afstand.
L20
Er is een uitwijkplaats rechts van de weg.
L201
Hier is een weegpunt.
L21
Er is een uitwijkplaats links van de weg.
L213
Als je een zwaailicht ziet, maak dan ruimte op de aangegeven wijze.
L214
Zet je navigatiesysteem uit.
L51
Je nadert een fietsstraat. De automobilist is hier te gast.
OV0410
Let op! Drempels.
OV0411
Let op! Hier kunnen kinderen spelen.
OV0412
Foutparkeerders worden gewaarschuwd dat bij deze overtreding in dit gebied een wielklem wordt gebruikt.
OV0413
Er is een trap naar boven.
OV0415
Aanwijzing om je auto op slot te doen en waardevolle spullen eruit te halen.
OV0417
Het is van belang je lichten aan te doen.
OV0418
Vergeet niet dat je lichten nog aan kunnen staan.
OV0419
In deze buurt wordt aan buurtpreventie gedaan.
OV0491
Europese gemeente.
OV0492
Hier is een VVV-kantoor.
OVL02_602F
Hier is een zebrapad en een drempel.
OVL02F
Hier is een zebrapad.
R03
Je nadert een waterwingebied.
R04
Hier eindigt het waterwingebied.
R05
Je nadert een grondwaterbeschermingsgebied.
R06
Hier eindigt het grondwaterbeschermingsgebied.
R07
Je nadert een stiltegebied.
R08
Hier eindigt het stiltegebied

Onderborden

0506A
Het bovenbord geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord.
503
Je moet terug.
L18
Hier kun je hulp vragen.
OB01
Het bord dat boven dit onderbord geplaatst is, geldt alleen voor ruiters.
OB02
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor fietsers.
OB03
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor bromfietsers.
OB04
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor fietsers en bromfietsers.
OB05
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor tractoren.
OB06
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor motoren.
OB07
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt voor alle motorvoertuigen.
OB08
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor auto's.
OB09
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor auto's.
OB10
Het bord dat boven dit onderbord geplaatst is, geldt alleen voor voertuigen met een aanhanger.
OB101
Uitzondering op gebodsbord verboden in te halen. Het is hier wel toegestaan tractoren in te halen.
OB102
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier is de berm uitgezonderd.
OB103
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier is de politie uitgezonderd.
OB104
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier zijn lijnbussen uitgezonderd.
OB108
Uitzondering op het bord dat boven dit bord gemonteerd is. Hier is bestemmingsverkeer uitgezonderd.
OB11
Het bord dat boven dit onderbord geplaatst is geldt alleen voor vrachtauto's.
OB12
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor bussen.
OB13
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor vrachtauto's en bussen.
OB14
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor trams.
OB15
Drempel
OB16
Brandblusser
OB17
Pas op: Laaghangende takken.
OB18
Zachte berm.
OB19
Het bord dat boven dit onderbord gemonteerd is geldt alleen voor elektrische voertuigen.
OB20
OB202P
Het bovenbord geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord.
OB203P
De dag- en/of tijdsaanduiding geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord.
OB206P
Het bovenbord geldt alleen voor de periode of tijdspanne die is aangegeven op het onderbord
OB21
OB301
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord waarschuwt voor een wielklem bij overtreding.
OB302
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord geldt bij overtreding.
OB303
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord waarschuwt voor wegslepen bij overtreding.
OB304
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord geldt bij overtreding.
OB305
Aanvulling op het bord dat erboven is geplaatst. Dit bord waarschuwt voor verwijdering fiets bij overtreding.