Situatie

Attentieverhogende markering

De witte vlakken maken bestuurders van de kruisende weg erop attent dat zij verkeer van rechts kunnen verwachten.  De vlakken hebben geen status en daarom is dit een gelijkwaardige kruising. 

  • Tip

    Houd rekening met fietsers van rechts. 

  • Tip

    Pas uw snelheid aan. 

  • Tip

    Witte markeringsvlakken kunnen glad  zijn voor fietsers en motorrijders.