Situatie

Gesloten voor motorvoertuig op meer dan twee wielen

Met een motorvoertuig op meer dan twee wielen mag u hier niet inrijden. Dit verbod geldt niet voor bestemmingsverkeer.

  • Tip

    Dit bord geldt alleen voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, dus je mag hier wel in met bijvoorbeeld de fiets.