Situatie

Oversteken

Bij groen licht mogen voetgangers oversteken.

  • Tip

    Als het groene voetgangerslicht knippert, gaat het spoedig op rood.  Het is dan beter om te wachten  met oversteken. 

  • Tip

    Ook al is het voetgangerslicht groen, kijk goed om u heen of bestuurders ook daadwerkelijk gestopt zijn.