Situatie

Overstekende kinderen

Dit bord geen aan dat u extra alert moet zijn. Het onderbord geeft in deze situatie aan dat het gaat over overstekende  kinderen. Dit is een aankondiging voor de oversteek na de kruising. 

  • Tip

    Bij afslaan in deze situatie dient u voorrang te verlenen aan (snor)fietsers.  U ziet dit aan de haaientanden en de blokmarkering.