Situatie

Ruiters in het verkeer

Ruiters gebruiken het ruiterpad, als dit niet aanwezig is, maken zij gebruik van de berm of de rijbaan. 

  • Tip

    Gun elkaar de ruimte.

  • Tip

    Passeer een paard ruim en rustig. 

  • Tip

    Doorbreek nooit een groep paarden. Zij zijn kuddedieren en zullen proberen andere paarden te volgen.