Situatie

Shared space

Deze situatie valt in de categorie Shared Space. Het verkeersaspect is hier  ondergeschikt aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit kan er voor zorgen dat de plek voor de verschillende verkeersdeelnemers niet direct duidelijk is. 

  • Tip

    Maak oogcontact. 

  • Tip

    Pas je snelheid aan. 

  • Tip

    In deze situatie kun je meer voetgangers verwachten.