Situatie

Stop en verleen voorrang

De situatie is hier niet overzichtelijk. U moet hier dus volledig stilstaan en voorrang verlenen aan bestuurders die op de kruisende weg rijden.

  • Tip

    Het stopbord staat vaak op gevaarlijke kruisingen die slecht te overzien zijn. Sta dan ook echt stil, overzie de kruising en rijd pas verder als u zeker weet dat het veilig kan.

  • Tip

    Let hierbij ook op fietsers.