Situatie

Verbod stil te staan

U mag hier niet stilstaan.

  • Tip

    Dit bord toont aan dat u hier niet mag stilstaan. Dit geldt voor de zijde waar het bord is geplaatst.