Situatie

Verplichte rijrichting

In deze situatie mag u als automobilist alleen rechtdoor en rechtsaf. Daarbij moet u voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. (Brom)fietsers mogen wel linksaf in deze situatie.

  • Tip

    De verplichte rijrichting is rechtdoor en rechtsaf. Dit betekent niet dat er geen verkeer uit de andere richting kan komen. Houd hier rekening mee.

  • Tip

    (Brom)fietsers zijn uitgezonderd van de verplichte rijrichting. U mag als (brom)fietser dan ook linksaf.