Situatie

Zebrapad

Het zebrapad, ook wel een voetgangersoversteekplaats (VOP) genoemd, heeft een juridische status: bestuurders zijn daar verplicht voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voor te laten gaan. Het zebrapad vormt een onmisbaar element in looproutes van voetgangers. Het verbindt voetpaden en trottoirs met elkaar. Vooral kwetsbare groepen voetgangers (ouderen, gehandicapten, kinderen) hebben behoefte aan veilige oversteekvoorzieningen.

  • Tip

    Matig je snelheid.

  • Tip

    Haal niet vlak voor of op een zebrapad in.

  • Tip

    Als je loopt, kies dan bij voorkeur voor een oversteek met een zebrapad.