Situatie

Bromfiets naar het fietspad

Bromfietsers moeten vanaf dit punt op het fiets-/bromfietspad rijden.

  • Tip

    De maximumsnelheid van bromfietsers op het fiets-/bromfietspad buiten de bebouwde kom is 40 km/h.  

  • Tip

    De maximumsnelheid van bromfietsers op het fiets-/bromfietspad binnen de bebouwde kom is 30 km/h.

  • Tip

    De maximumsnelheid van bromfietsers op de rijbaan is 45 km/h.