Situatie

Fietsen op het fietspad

Als u fietst, moet u het verplichte fietspad of fiets-/bromfietspad gebruiken.

In bovenstaande situatie bent u verplicht om gebruik te maken van het rode pad naast de hoofdrijbaan omdat hier sprake is van een verplicht fietspad. Tevens geldt in deze situatie éénrichtingsverkeer op de hoofdrijbaan voor al het verkeer. 

  • Tip

    Rijd op een fietspad niet tegen de rijrichting in, tenzij dit expliciet is toegestaan.