Situatie

Gelijkwaardig kruispunt met fietspad

Dit fietspad loopt dwars door de woonwijk heen om te zorgen voor een goede bereikbaarheid met de fiets. Op deze kruising zijn fietsers en automobilisten gelijkwaardig. Fietsers verlenen voorrang aan automobilisten van rechts en automobilisten verlenen voorrang aan fietsers van rechts. 

 

Door de fietser meer ruimte te geven in de woonwijk wordt het autogebruik ontmoedigd.  

  • Tip

    De kleur van het fietspad heeft geen invloed op de voorrangssituatie.