Situatie

Gelijkwaardige kruising

Dit betreft een gelijkwaardige kruising. De wegkleur en de vorm van de kruising hebben geen betrekking op de voorrangsregeling. Aan de afwezigheid van haaientanden en bebording kunt u  zien dat dit een gelijkwaardige kruising is.  

  • Tip

    U moet aan alle  bestuurders die van rechts komen voorrang verlenen. Dit betekent ook dat u aan fietsers die van rechts komen voorrang moet verlenen.