Situatie

Gelijkwaardige kruising

Dit is een gelijkwaardig kruispunt. De zijweg, uitgevoerd in klinkers is gelijkwaardig aan de weg uitgevoerd in asfalt. 

  • Tip

    Een zijweg in andere bestrating zegt niet altijd iets over de voorrangsregeling. 

  • Tip

    U herkent een gelijkwaardig kruispunt aan de afwezigheid van bebording en belijning. 

  • Tip

    U dient voorrang te verlenen aan fietsers die van rechts komen.