Situatie

Gelijkwaardige kruising

Dit is een gelijkwaardige kruising. De zijweg, uitgevoerd in klinkers is gelijkwaardig aan de weg uitgevoerd in asfalt. 

  • Tip

    Een zijweg in andere bestrating zegt niet altijd iets over de voorrangsregeling. 

  • Tip

    Je herkent een gelijkwaardig kruispunt aan de afwezigheid van bebording en belijning over de voorrangssituatie.

  • Tip

    Je dient voorrang te verlenen aan fietsers die van rechts komen.