Situatie

Gelijkwaardige kruising

In deze situatie maakt het fietspad als een gelijkwaardige tak deel uit van de kruising. U herkent dit aan de afwezigheid van belijning en bebording. Fietsers van rechts hebben in deze situatie voorrang. 

  • Tip

    U dient voorrang te verlenen aan fietsers die van rechts komen. 

  • Tip

    Een zijweg in andere bestrating zegt niet altijd iets over de voorrangsregeling. 

  • Tip

    U herkent een gelijkwaardig kruispunt aan de afwezigheid van bebording en belijning.