Situatie

Nadering zebrapad

Aan het verkeersbord kunt u zien dat u een zebrapad nadert. U bent hier verplicht om voetgangers voor te laten gaan.

  • Tip

    Je nadert een zebrapad, dus begin als automobilist tijdig met afremmen om schrikreacties van achteropkomende bestuurders te voorkomen.