Situatie

Onderbroken gele lijn

Langs een gele onderbroken lijn, mag u niet parkeren.