Situatie

Parkeren gehandicapten

Deze parkeerplek is gereserveerd voor voertuigen voor mensen met een fysieke beperking. De gehandicaptenparkeerkaart moet duidelijk in het zicht liggen. 

  • Tip

    Het is voor mindervaliden belangrijk dicht bij de voorzieningen te kunnen parkeren. Houd hier rekening mee. 

  • Tip

    Bestuurders die een gehandicaptenparkeerkaart in de auto hebben, mogen de maximum parkeerduur in een blauwe zone overschrijden.