Situatie

Verboden voor gemotoriseerd verkeer

Dit viaduct is verboden in te rijden voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van landbouwvoertuigen. 

Brom-, snorfietsen en speedpedelecs vallen niet onder de categorie motorvoertuigen. Zij mogen hier wel rijden.  

  • Tip

    Check uw route voordat u van huis gaat.