Situatie

Voorrangsfietspad

U dient hier voorrang te verlenen aan kruisend fietsverkeer. U kunt dit zien aan de haaientanden en bebording.

  • Tip

    Kijk goed naar beide richtingen. 

  • Tip

    Matig uw snelheid.

  • Tip

    Neem de tijd en kom indien nodig tot stilstand.