Situatie

Voorrangsfietspad

U dient hier voorrang te geven aan kruisende fietsers. U kunt dit zien aan de haaientanden op de weg en de bebording. 

  • Tip

    Matig uw snelheid.

  • Tip

    Fietsers kunnen van beide kanten komen.