Situatie

Kanalisatiestrepen

Kanalisatiestrepen geven aan waar voetgangers en fietsers kunnen oversteken.  De kanalisatiestrepen hebben geen wettelijke status zoals bijvoorbeeld een zebrapad.  

  • Tip

    Kijk goed uit bij het oversteken.  Automobilisten zijn immers niet verplicht aan u voorrang te verlenen.