Situatie

Lopen op het voetpad of de stoep

U loopt op het voetpad of de stoep. Zijn die er niet, dan mag u op het fietspad lopen. Als er ook geen fietspad is, loopt u aan de zijkant van de rijbaan. Dit kan zowel aan de linker- als de rechterkant van de weg.

  • Tip

    Gebruik als voetganger altijd het voetpad als dit er is. Bij geen voetpad en/of fietspad mag u op de weg lopen. Loop aan de voor u meest veilige kant van de weg.

  • Tip

    Als u in het donker op de weg loopt, zorg dan dat u goed zichtbaar bent door middel van lampjes en/of reflecterende kleding.

  • Tip

    Het meisje op de stoep nadert deze voorrangskruising. Omdat zij voetganger is, heeft zij geen voorrang.