Situatie

Lopen op het voetpad of de stoep

Je loopt op het voetpad of de stoep. Als deze er niet is, dan mag je op het fietspad lopen. Als er ook geen fietspad is, loop je aan de zijkant van de rijbaan. Dit kan zowel aan de linker- als de rechterkant van de weg.

  • Tip

    Gebruik als voetganger altijd het voetpad als dit er is. Bij geen voetpad en/of fietspad mag je op de weg lopen. Loop aan de voor jou meest veilige kant van de weg.

  • Tip

    Als je in het donker op de weg loopt, zorg dan dat je goed zichtbaar bent door middel van lampjes en/of reflecterende kleding.

  • Tip

    Het meisje op de stoep nadert deze voorrangskruising. Omdat zij voetganger is, heeft zij geen voorrang.