Situatie

Maximale parkeerduur gehandicaptenparkeerplaats

Bij een gehandicaptenparkeerplaats kan een bord staan met een maximale parkeerduur. Gebruik dan een parkeerschijf. Gehandicaptenparkeerplaatsen voor een maximaal aantal uren hoeven geen blauwe streep te hebben.

  • Tip

    Overschrijd de maximale parkeerduur niet.

  • Tip

    Let goed op de borden, indien er geen blauwe streep is.